CONCESSION CLAUSES

PŘÍPUSTKOVÉ VĚTY

 

Přípustkové věty se uvádějí:

 

1) SPOJKAMI

 

though, although                    ačkoliv, třebaže, třebas i

even if                                    i kdyby

even though                           i když (zdůraznění)

in spite of the fact that          přestože

 

Vycházejí spolu velmi dobře, přestože jsou spolu tak dlouho.

They get along very well in spite of the fact that they have been with each other so long.

 

Nepředhoní ji, i kdyby se pilně snažil.

He won`t overtake her even if he tried hard.

 

 

2) VAZBAMI

 

no matter                               -koliv (hovorový styl)

 

(no matter who / what / which / when / where / how)

 

-ever                                      -koliv

 

(whoever / whatever / whichever / whenever / wherever / however)

 

Šel s ven, jakkoliv byla zima.

He went out with her no matter how cold it was.

He went out  with her however cold it was.

 

to říká kdokoliv, tomu nevěřím.

No matter who says it, I don`t believe it.

Whoever says it, I don`t believe it.

 

napíše cokoliv, mně se to vždycky líbí

No matter what she writes, I always like it.

Whatever she writes, I always like it.

 

potkáš kteréhokoliv, nezapomeň mu to připomenout!

No matter which you meet, don`t forget to tell him.

Whichever you meet, don`t forget to tell him.

 

(pozn.: V přípustkové větě není budoucí čas.)

 

je to sebedál (jakkoliv daleko), půjdu tam.

No matter how far it is, I`ll go there.

 

POZOR: Pokud ve větě s výrazem jakkoliv chybí příslovce míry ( nic za ním není), musíme v angličtině přidat výraz much.

 

Jakkoliv spěchal

No matter how much he hurried…

However much he hurried…

 

Jakkoliv ji miloval

No matter how much he loved her…

However much he loved her…

 

 

 

 

DOPLNĚNÍ:

 

a) Prvek nejistoty (snad, třebas) můžeme vyjádřit způsobovým slovesem may / might (možná)

 

se cítí jakkoliv dobře, zdráv není.

However good he may feel, he isn`t healthy.

 

se cítil sebelépe, zdráv nebyl.

However good he may have felt, he wasn`t healthy.

 

I když nemáš maso rád, zkus tohle.

Even though you may not like meat, try this one.

 

Pro ještě větší pochybnost používáme výraz should (v češtině je podmiňovací způsob.

 

I kdyby se snad cítil dobře, bylo by riskantní ho operovat.

Even if he should feel well, it would still be risky to operate him.

 

b) Místo in spite of the fact that je možno použít jen in spite of, ale pak je nutno použít gerundium.

 

Přestože onemocněl později

In spite of the fact that he fell ill later…

In spite of falling ill later…