Prospěchové stipendium

Kritéria pro stipendium platná ve šk. roce 2020/21

Stipendium se vypočítává pro žáky vyššího stupně gymnázia podle následujících kritérií:

  • Průměrný prospěch 1,00 sleva na školném 50%
  • Průměrný prospěch 1,01–1,30 sleva na školném 30%
  • Průměrný prospěch 1,31–1,50 sleva na školném 20%
  • Průměrný prospěch 1,51–1,70 sleva na školném 10%

Do průměru se nepočítají Hudební výchova, Výtvarná výchova a Tělesná výchova.

Od 1. září 2020 platí pro naše žáky nová pravidla pro stipendium:

Žáci ČRG vypočítají stipendium podle zadaných kritérií z pololetního vysvědčení školního roku 2019/20. V případě úhrady školného v plné výši bude stipendium nejpozději do konce června 2021 vráceno.

Žáci devátých tříd, kteří nastupují do prvního ročníku čtyřletého studia ČRG, vypočítají prospěchové stipendium z pololetního vysvědčení školního roku 2020/21 na ČRG. V této výši bude školné nejpozději do konce června 2021 vráceno. Není tedy potřeba dokládat vysvědčení ze základní školy.

Nebude-li možné žáky z důvodu distanční výuky objektivně hodnotit, nárok na stipendium u žáků 1. ročníku zaniká v daném školním roce, u ostatních žáků pak v roce následujícím.

9. 9. 2020

RNDr. Kadlecová Ludmila
ředitelka školy