Prospěchové stipendium

Od školního roku 2012/2013 ČRG s.r.o. mění pravidla prospěchového stipendia.

Prospěchové stipendium od školního roku 2012/2013 a dále budou pobírat všichni studenti vyššího stupně gymnázia podle těchto pravidel:

  • Průměrný prospěch 1,00 sleva na školném 50%
  • Průměrný prospěch 1,01–1,30 sleva na školném 30%
  • Průměrný prospěch 1,31–1,50 sleva na školném 20%
  • Průměrný prospěch 1,51–1,70 sleva na školném 10%

Průměrný prospěch se spočítá jako aritmetický průměr hodnocení na pololetním a závěrečném vysvědčení.

Od 1. září 2020 platí pro naše studenty nová pravidla pro stipendium. Do průměru se nepočítají Hudební výchova, Výtvarná výchova a Tělesná výchova, protože v těchto předmětech  jsou studenti hodnoceni jenom 1 a 2.

Pro studenty nového 1. ročníku platí, že stipendium se počítá ze známek na vysvědčení za devátou třídu. Předměty, které se počítají do průměru jsou Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Dějepis, Zeměpis, Matematika, Fyzika, Chemie, Přírodopis a Výchova k občanství.