Přijímací řízení ve školním roce 2023/2024 na Českém reálném gymnáziu s. r. o. pro školní rok 2024/2025

1. Den otevřených dveří – 10. 1. 2024

Den otevřených dveří budeme organizovat ve středu 10. 1. 2024 v budově školy v čase od 15:00 do 18:00, podrobný program bude na webových stránkách začátkem prosince.

2. První kolo přijímacího řízení

Podrobnosti o vyhlášení přijímacího řízení zveřejníme po vydání aktuálních informací MŠMT.

3. Počet přijímaných žáků

České reálné gymnázium s. r. o. bude pro školní rok 2024/2025 přijímat jednu třídu čtyřletého studia 79-41-K/41 s maximálně 30 žáky a jednu třídu osmiletého studia 79-41-K/81 s maximálně 30 žáky. Škola také může přijmout 1 žáka do sekundy osmiletého studia. Vše závisí na kapacitě školy, která je 300 žáků.

4. Podání přihlášek

Podrobnosti o podání přihlášek zveřejníme po vydání aktuálních informací MŠMT.

5. Termíny jednotné přijímací zkoušky

Podrobnosti o termínech zveřejníme po vydání aktuálních informací MŠMT.

6. Odkazy a další informace

Podrobnosti zveřejníme po vydání aktuálních informací MŠMT.