Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Jako každý rok jsme pro zájemce o studium na Českém reálném gymnáziu připravili přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky. Tyto kurzy jsou zdarma a jejich kapacita  je omezená. Podrobnosti budou sděleny na prvním setkání 31. 1. 2022.

Přednostně budou zařazeni ti žáci základních škol, kteří podají na České reálné gymnázium přihlášku.

Rozvrh

Rozvrh přípravných kurzů naleznete v souboru PDF zde:

Přihláška

Přihlášky na všechny kurzy (matematika / čeština / pro 5. ročník / pro 9. ročník) najdete v tomto souboru. Vyplňte / vytiskněte / naskenujte pouze ty, které na které se chcete přihlásit:

Přijímací test z matematiky nanečisto

V rámci příprav na přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium si žáci devátých ročníků vyzkoušeli test z matematiky. Pořadí a počet bodů je v tabulce níže. Příklady, které dělaly největší problém, projdeme na příští hodině v pondělí 14. února.

Těším se na příští setkání!

Mgr. Hana Farníková

Číslo žákaPočet bodů (max 49)
242
1036
831
1429
327
1325
925
618
1114
113
511
710
128
44