Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Jako každý rok jsme pro zájemce o studium na Českém reálném gymnáziu připravili přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky. Tyto kurzy jsou zdarma a jejich kapacita  je omezená. Podrobnosti budou sděleny na prvním setkání 31. 1. 2022.

Přednostně budou zařazeni ti žáci základních škol, kteří podají na České reálné gymnázium přihlášku.

Rozvrh

Rozvrh přípravných kurzů naleznete v souboru PDF zde:

Přihláška

Přihlášky na všechny kurzy (matematika / čeština / pro 5. ročník / pro 9. ročník) najdete v tomto souboru. Vyplňte / vytiskněte / naskenujte pouze ty, které na které se chcete přihlásit: