Přijímací řízení – informace pro rodiče

Vážení rodiče,

pokud se spolu s Vaší dcerou či Vaším synem právě rozmýšlíte, kterou střední školu si vybrat, jak se přihlásit a jak úspěšně zvládnout přijímací řízení, chtěla bych Vás ubezpečit, že je to velmi jednoduché.

1. krok – Výběr školy

Pokud si vyberete gymnázium, předpokládá se, že Vaše dcera / Váš syn chce studovat ideálně vysokou školu nebo školu v rámci pomaturitního studia.

České reálné gymnázium s. r. o. poskytuje všeobecné vzdělání, ve kterém se každá/ý žákyně/žák v posledních dvou letech studia profiluje volitelnými předměty ke studiu libovolné vysoké školy v České republice. (Máme i řadu žáků na vysokých školách v zahraničí).

Den otevřených dveří na ČRG s. r. o. se bude konat ve středu 11. 1. 2023. Více informací najdete na samostatné stránce.

2. krok – Přihláška

Pokud si vyberete naši školu, přihlášku s pokyny k vyplnění a odevzdání najdete v sekci Přijímací řízení. Pozor, každý žák může podat pouze dvě přihlášky. Přihlášku podle pokynů vyplníte a odevzdáte do 1. 3. 2023.

Přihlášku můžete vyplnit po 31. 1. 2023, ve chvíli, kdy máte pololetní vysvědčení ze ZŠ.

Pozor,  termín 1. 3. 2023 je nutné  bezpodmínečně dodržet.

3. krok – Kritéria přijímacího řízení

Do 31. 1. 2023 vyhlásím 1. kolo přijímacího řízení, kde sdělím kritéria pro přijetí žákyně/žáka a další podrobnosti přijímacího řízení. Tyto informace je třeba průběžně sledovat na stránkách školy v sekci Pro uchazeče.

4. krok – Pozvánka

Na základě podané přihlášky obdržíte písemně pozvánku k jednotné přijímací zkoušce, kterou organizuje společnost CERMAT. Zkoušku žákyně/žák koná z matematiky a českého jazyka. Na tuto zkoušku je nutné se průběžně samostatně připravovat.

Pro přihlášené žákyně a žáky budeme organizovat prezenční/on-line (podle epidemiologické situace) kurzy z matematiky a českého jazyka v období  únor-duben. Tyto kurzy samy o sobě na přípravu nestačí, ale výrazně vám pomohou ve finále přípravy na zkoušku. Více informací o těchto kurzech a přihlášku na ně najdete zde.

5. krok – Výsledky přijímací zkoušky

Výsledky budou v požadovaných termínech zveřejněny na webových stránkách školy.

6. krok – Předpoklad pro studium na ČRG s. r. o.

Pokud Vaše dcera / Váš syn bude přijata/přijat ke studiu na Českém reálném gymnáziu, je nutné v požadovaném termínu odevzdat zápisový lístek a uzavřít smlouvu o studiu.

V případě neúspěchu je možné podat odvolání proti nepřijetí.

Ne každý, kdo splní kritéria, musí být přijat (z kapacitních důvodů).

7. krok – Aktuální  informace

Pokud máte jakékoliv pochybnosti, můžete se na mě kdykoliv obrátit, ráda se Vám budu věnovat.

RNDr. Ludmila Kadlecová,  ředitelka školy,  tel. 723 184 174