Plán akcí na ČRG s.r.o. ve školním roce 2019/2020

Poznámka: seznam je v současnosti pracovní a je možné, že ještě změní.

1. Vzdělávací

Matematická olympiáda Kl, Hř, Šv, Bá, Fa
Olympiáda v Čj No, Sv, Cha
Chemická olympiáda
Olympiáda v Nj Ča
Zeměpisná olympiáda Bá, Fa
Dějepisná olympiáda Kb
Biologická olympiáda
Fyzikální olympiáda Kl
Pythagoriáda Bá, Fa
Klokan Hř, Bá, Kl, Fa
Genius Logicus
Logická olympiádaFa

2. Poznávací a společenské mimoškolní aktivity  

Besedy s významnými osobnostmi ng, vg průběžně Bv
Cambridgské zkoušky ng, vg jaro Po
Spolupráce s Britským centrem     Po, Be
Vědecká knihovna ČB 2.R září Be
Diplomat z ambasády USA 2.R   Be
Divadelní představení v KC Písek 2.R   Be
Divadelní představení v Aj     Be
Nastudování vánoční divadelní hry 2.R    
Divadlo V. Marčíka 1.R, 2.R, V, VI říjen Py
Besedy na téma sociálně patologické jevy     Py
Krajský soud V, VII, 2.R.   Py, Sv
Ústav pro neslyšící 3.R, VII   Py
Den jazyků ng, vg 26. 9. Bv, Ča, Po
Jazykové workshopy Goethe centrum a JU   celoročně Ča, Br, Bš
Účast rodilých mluvčích ve výuce     Bv
Divadelní představení III, 3.R, VII, 1.R, V, VI   No, Cha, Be, Sv
Exkurze do ČRo VI, III, 3.R   Cha
Historický kroužek     Kb
Historické události na nástěnce     Kb
Dny evropského dědictví   září Kb, Kp
Mezinárodní den památek   duben Kb, Ně
Českobudějovický archiv HS únor Kb
Historická procházka po ČB 3.R červen Kb
Planetárium I září
Festival Voda, moře, oceányIII, IVzáří
Muzeum budoucnosti Linec 1.R, 2.R, 3.R, V červen Šv, Hř, Ba
Techmania Plzeň I, II, III, IV, V, 1.R říjen, červen Šv, Hř, Kl, Fa
Zeměpisné exkurze   červen
Kroužek mikroskopování I-III  
Spolupráce s JČU    
Kroužek ČjSv, Be
Kroužek matematiky pro žáky 5. tř. ZŠ     Hř, Fa
Projektové dny     učitelé ČRG
Exkurze do Parazitologického ústavu 2.R, VI listopad Kl, Ně
Projektový den ČČK 1.R, V duben, květen Kl, Ně
Hvězdárna a planetárium IV duben, květen Kl
Exkurze: grafitové doly IV září
Exkurze: čistička odpadních vod II  
Divadelní představení v angličtině II, III   Cha
Divadelní představení III, IV, VI, VIII, 3.R   Cha, No
Jihočeská záchranná služba II květen, červen Cha
Environmetal studies s rodilým mluvčím II   Cha
Planeta Země 3000 ng červen
Počítačová poradna pro studenty ng, vg průběžně Fl
DOD   list., leden Bo, Ka
Schůzky rodičů všichni září, list., březen Bo
Spolupráce s Domem umění I, II, III, IV   Ti
Kroužek matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ     Ka, Šv
Kroužek robotiky     Mi, Hn
Kroužek fotografie a počítačové grafiky Fl
Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisk     Kl, Bč
Černobyl II, V, 1.R duben Fa
Africká mozaika I, II říjen Fa
Výprava do srdce Afriky VI, 2.R listopad Fa
Papua V, 1.R únor Fa
Střední Asie VII, 3.R prosinec Fa
Výukový projekt VII jaro Fa
Letní sportovní piknik I červen Fa
Vědecká knihovna V   No
Vánoční jarmark     Ba

3. Sportovní aktivity

LVVZ Itálie 1.R., V leden Py, Bá, Zo, Ně
LVVZ II únor Py, Zo, Ně
Cyklistický kurz 3.R., VII květen Zo
Vodácký kurz 2.R červen Py, Ně, Zo
Vodácký kurz VI září Ně, Zo, Ča
Sportovně zážitkový kurz 1.R, I září Py, Fa, Hř
Sportovní kurz Chorvatsko III, další červen Py
Školní vánoční turnaj v badmintonu   prosinec Zo
Mezitřídní turnaje ve sportovních hrách     Py, Zo
Aquapulco I, II, III, IV, VII 17. 12. Bá, Bv, Ne, Cha, Po

4. Zájezdy

Rivierapodz. prázdninyKř, Sv

5. Třídní

Literární exkurze Praha 4.R., VIII říjen No
Advent v Bavorsku III, IV prosinec Kb, Ně, Kp
Bavorsko 1.R, VII, VIII prosinec Ba
Osvětim, Krakov V, 3.R   Kb, Ně, Kp
Židovská Praha VII, 3.R   Kb, Sb, Po
Renesance v Českém Krumlově III   Kb, Kp
Rožmberkové V, IV říjen Ně, Kb, Kp
Praha 1.R květen, červen Ně, Bč
Praha VII, 3.R listopad Ba, Po, Bá
Praha VII, 4.R   Sb
Praha VI   Cha, Ča
Praha ZOO II, 2.R červen Ne, Bč
Exkurze Lipno VI, 2.R, V září, říjen Šv, Hř, Kl
Pasov II, III prosinec Ča, Bš, Cha
Liberec   I červen Fa
Hluboká n/Vlt.   I červen Fa
Český Krumlov   I červen Fa
Praha   I červen Fa
Vídeň vg květen Ča, Bš, Cha
Kodaň III, IV květen Bá, Bv, Po
Třídní výlet 2.R červen Be
Třídní výlet II červen Cha
Třídní výlet1.Rčerven
KalábrieIV, 1.RčervenKb, Bč