Zájmové kroužky na ČRG

I v tomto školním roce se budou na našem gymnáziu konat stejné zájmové kroužky jako v roce předchozím:

  • kroužek mikroskopování
  • kroužek fyzikálních a chemických experimentů a 3D tisku
  • kroužek fotografie a počítačové grafiky

V letošním školním roce 2019/2020 nově nabízíme:

  1. kroužek matematiky – příprava k přijímacím zkouškám pro žáky 5. a 9. ročníků
  2. kroužek  českého jazyka – příprava k přijímacím zkouškám pro žáky 5. a 9. ročníků

Součástí těchto kroužků budou i přijímací zkoušky na nečisto.

Kroužky se konají 1 krát za 14 dní (lze tedy současně navštěvovat kroužek  matematiky i českého jazyka).

První hodinu kroužku je možné objednat publikaci Testy k přijímacím zkouškám z matematiky a z českého jazyka pro žáky 5. a 9. tříd od nakladatelství Didaktis za zvýhodněnou cenu 150 Kč.


Přihlášky na kroužky

Přihlášku na zájmové kroužky najdete zde v PDF.

Přihláška je interaktivní a můžete ji vyplnit přímo v internetovém prohlížeči nebo v programu Adobe Reader. Nezapomeňte si vyplněný soubor uložit!

Vyplněnou přihlášku pošlete do 30. 9. 2019 na email: svejda@crg.cz


Rozvrh hodin kroužků

Rozvrh hodin zájmových kroužků na ČRG pro šk. rok 2019/2020

Rozvrh si můžete stáhnout i jako PDF zde.