Informace pro nové studenty

Na této stránce najdete informace pro studenty, kteří nově nastoupili na naši školu, tedy zejména pro primu a první ročník.

Informace pro rodiče studentů, kteří nastupují v roce 2021 do primy osmiletého gymnázia

Informace pro rodiče studentů, kteří nastupují v roce 2021 do 1. ročníku čtyřletého gymnázia

Stravování

Naši studenti využívají školní jídelnu Střední školy polytechnické v Nerudově ulici 59. Pokyny k zajištění stravování a ke vstupu do jídelny naleznete v těchto dokumentech, vydaných přímo SŠP (formát PDF):

Aktuální cena obědů činí 35,- Kč. V případě nárůstu nákupních cen surovin může být v návaznosti upravena i cena stravy.

Zakoupit čip si bude možné od 25. 8. 2021 do 31. 8. 2021 u paní Vonešové v pokladně SŠP v době pokladních hodin. V ostatní dny po dobu prázdnin si čip nelze zakoupit!

Dne 1. září 2021 budou mimořádné pokladní hodiny od 8:30 hodin do 16:00 hodin. V dalších dnech běžné pokladní hodiny.

Dne 1. září 2021 bude mimořádně zkrácen výdej obědů v SŠP ČB na dobu od 9:30 do 12:30 hodin.