Aktuální informace

Aktuální informace k výpočtu prospěchového stipendia, o které bude sníženo školné na školní rok 2020/21

Žáci ČRG vypočítají stipendium podle zadaných kritérií z pololetního vysvědčení školního roku 2019/20. V případě úhrady školného v plné výši bude stipendium nejpozději do konce června 2021 vráceno.

Žáci devátých tříd, kteří nastupují do prvního ročníku čtyřletého studia ČRG, vypočítají prospěchové stipendium z pololetního vysvědčení školního roku 2020/21 na ČRG. V této výši bude školné nejpozději do konce června 2021 vráceno. Není tedy potřeba dokládat vysvědčení ze základní školy.

17. 7. 2020

RNDr. Kadlecová Ludmila
ředitelka školy


Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2020/21

Dokument MŠMT k organizaci školního roku 2020/2021 si můžete prohlédnout zde ve formátu PDF.


Informace o hodnocení studentů v 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení studentů v 2. pololetí školního roku 2019/2020 je upraveno vyhláškou MŠMT, kterou najdete v celém znění na této stránce.