Aktuální informace

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 14. března 2022

Informace MZ ČR o zrušení povinnosti nosit respirátory ve prostorách školy s účinností od 14. 3. 2022

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 3. ledna 2022

Informace pro školy a školská zařízení ke změnám v mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022

Informace pro rodiče k preventivnímu testování a trasování (jak se zachovat při pozitivním testu, při pozitivitě spolužáka apod.)

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 22. listopadu 2021

Pokyny ke screeningovému testování

Hygienická pravidla pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k současné situaci je nedílnou součástí školního řádu i Příloha školního řádu 3 (Hygienická pravidla na ČRG s. r. o. pro školní rok 2021/2022), která je ke stažení zde.

Dodatečné informace pro školy a školská zařízení 24. 5. 2021

Informace k provozu škol od 24. 5. 2021

Informace k provozu škol od 17. 5. 2021

Informace k provozu škol od 10. 5. 2021

Informace k provozu škol od 3. 5. 2021

Informace k provozu škol od 26. 4. 2021

Informace k provozu škol ke 13. 4. 2021

Informace k provozu škol k 6. 4. 2021

Informace k 1. fázi otevírání škol a režimových opatření

Z materiálu MŠMT vyplývá, že na naší škole bude i nadále pokračovat pouze distanční výuka. Dokument je ke stažení ve formátu PDF zde:

Informace k provozu škol a školských zařízení od 23. března 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 23. března 2021, vydané MŠMT, jsou ke stažení ve formátu PDF zde:

Informace o provozu škol od 27. 2. do 21. 3. 2021

Informace o provozu škol od 27. 2. do 21. 3. 2021, vydané MŠMT, jsou ke stažení ve formátu PDF zde:

Informace o provozu škol od 15. 2. do 28. 2. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení v týdnu od 15. 2. do 28. 2. 2021, vydané MŠMT, jsou ke stažení ve formátu PDF zde:

Usnesení vlády k přijetí krizového opatření je ke stažení ve formátu PDF zde:

Informace o provozu škol v týdnu od 1. 2. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení v týdnu od 1. 2. 2021, vydané MŠMT dne 29. 1. 2021, jsou ke stažení ve formátu PDF zde:

Informace o provozu škol v týdnu od 25. 1. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení v týdnu od 25. 1. 2021, vydané MŠMT dne 22. 1. 2021, jsou ke stažení ve formátu PDF zde:

Informace o provozu škol 27. 12. 2020–10. 1. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020, vydané MŠMT dne 23. 12. 2020, jsou ke stažení ve formátu PDF zde:

Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020

Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020, vydané MŠMT dne 16. 12. 2020, jsou ke stažení ve formátu PDF zde:

Opatření MŠMT o odlišnosti v organizaci školního roku

Oficiální opatření MŠMT k vyhlášení 21. 12. a 22. 12. jako dnů bez výuky ke stažení zde:

Informace k provozu škol a školských zařízení od 7. 12. 2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 7.12. 2020, vydané MŠMT dne 3. 12. 2020, jsou ke stažení ve formátu PDF zde:

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11. 2020, vydané MŠMT dne 20. 11. 2020, jsou ke stažení ve formátu PDF zde:


Opatření PES pro oblast školství

Tabulku se souhrnem opatření podle úrovně PES pro oblast školství si stáhněte ve formátu PDF zde:


Dopis ministra Plagy, MŠMTOdkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru

Krajský úřad prosí o pomoc dobrovolníky z řad žáků

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje prosí dobrovolníky z řad žáků k pomoci kraji v oblasti zdravotnické, sociální i dalších oblastech tak, abychom společně zvládli danou situaci.

Dopis z kraje je k vidění zde, informace k pomoci a dotazník najdete na adrese https://www.kraj-jihocesky.cz/nabor-dobrovolniku-v-jihoceskem-kraji.

Výuka na ČRG od středy 14. 10. 2020 – aktualizace

Nižší gymnázium (prima, sekunda, tercie, kvarta)

Změna v organizaci výuky – od středy 14. 10. 2020 distanční výuka

 • Distanční výuka podle upraveného rozvrhu hodin, kde jsou vyznačené online synchronní hodiny (probíhající v reálném čase) žlutou barvou, a ostatní hodiny, ve kterých budou žáci plnit samostatně úkoly podle pokynů svých vyučujících, jsou označeny bílou barvou, tento rozpis obdrží všichni žáci a učitelé na Komens
 • Hodiny online distanční výuky (probíhající v reálném čase) jsou zobrazeny v rozvrhu v Bakalářích a v třídní knize (zkratkou místnosti DisV), ostatní hodiny samostatné práce v Bakalářích a TK zobrazeny nejsou, ale probíhají podle pokynů vyučujících.
 • Distanční výuka je povinná a probíhá podle Pravidel distanční výuky na ČRG – přílohy č. 2 školního řádu.
 • Zápis průběhu distanční výuky včetně absence je zaznamenán vyučujícími do třídní knihy.
 • Žáci, kteří mají distanční výuku, mají obědy ve školní jídelně zrušené do konce října 2020.

Vyšší gymnázium (kvinta, sexta, septima, oktáva, 1. roč., 2. roč., 3. roč., 4. roč.)

Pokračování distanční výuky v rozsahu pokynů od 12. 10. 2020

 • Distanční výuka podle upraveného rozvrhu hodin, kde jsou vyznačené online synchronní hodiny (probíhající v reálném čase) žlutou barvou, a ostatní hodiny, ve kterých budou žáci plnit samostatně úkoly podle pokynů svých vyučujících, jsou označeny bílou barvou, tento rozpis obdrží všichni žáci a učitelé na Komens
 • Hodiny online distanční výuky (probíhající v reálném čase) jsou zobrazeny v rozvrhu v Bakalářích a v třídní knize (zkratkou místnosti DisV), ostatní hodiny samostatné práce v Bakalářích a TK zobrazeny nejsou, ale probíhají podle pokynů vyučujících.
 • Distanční výuka je povinná a probíhá podle Pravidel distanční výuky na ČRG – přílohy č. 2 školního řádu.
 • Zápis průběhu distanční výuky včetně absence je zaznamenán vyučujícími do třídní knihy.
 • Žáci, kteří mají distanční výuku, mají obědy ve školní jídelně zrušené do konce října 2020.

Platnost těchto pokynů pro výuku je na od 14. 10. do 23. 10. 2020.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou MŠMT stanoveny volné dny a podzimní prázdniny.

Pokyny pro organizaci výuky v listopadu budou aktualizovány na základě platných rozhodnutí státních orgánů v souvislosti s vývojem epidemiologické situace.

–Ondřej Švejda

Dokumenty k současné situaci

Opatření pro školy – přehled

Informace MŠMT pro školy a školská zařízení

Opatření MŠMT k 26. a 27. 10. – ministerské volno


Příloha školního řádu k distanční výuce

Dne 2. 10. 2020 byl Školní řád ČRG doplněn o Přílohu školního řádu č. 2: Pravidla distanční výuky na ČRG s. r. o.

Přílohu si můžete stáhnout zde.

Povinnost nosit roušky všude ve škole

Na základě rozhodnutí MZ ČR (o kterém informoval ministr zdravotnictví na tiskové konferenci v mediích dne 17. 9. 2020) je od pátku 18. 9. 2020 povinné nošení roušek ve všech prostorách budovy školy i tělocvičny, tj. ve třídách, na chodbách, kabinetech, šatně, toaletách…

Tato povinnost platí pro všechny žáky, učitele, ostatní zaměstnance a případné nezbytné návštěvy školy.

Kritéria pro stipendium platná ve šk. roce 2020/21

Stipendium se vypočítává pro žáky vyššího stupně gymnázia podle následujících kritérií:

 • Průměrný prospěch 1,00 sleva na školném 50%
 • Průměrný prospěch 1,01–1,30 sleva na školném 30%
 • Průměrný prospěch 1,31–1,50 sleva na školném 20%
 • Průměrný prospěch 1,51–1,70 sleva na školném 10%

Do průměru se nepočítají Hudební výchova, Výtvarná výchova a Tělesná výchova.

Od 1. září 2020 platí pro naše žáky nová pravidla pro stipendium:

Žáci ČRG vypočítají stipendium podle zadaných kritérií z pololetního vysvědčení školního roku 2019/20. V případě úhrady školného v plné výši bude stipendium nejpozději do konce června 2021 vráceno.

Žáci devátých tříd, kteří nastupují do prvního ročníku čtyřletého studia ČRG, vypočítají prospěchové stipendium z pololetního vysvědčení školního roku 2020/21 na ČRG. V této výši bude školné nejpozději do konce června 2021 vráceno. Není tedy potřeba dokládat vysvědčení ze základní školy.

Nebude-li možné žáky z důvodu distanční výuky objektivně hodnotit, nárok na stipendium u žáků 1. ročníku zaniká v daném školním roce, u ostatních žáků pak v roce následujícím.

9. 9. 2020

RNDr. Kadlecová Ludmila
ředitelka školy


Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2020/21

Dokument MŠMT k organizaci školního roku 2020/2021 si můžete prohlédnout zde ve formátu PDF.


Informace o hodnocení studentů v 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení studentů v 2. pololetí školního roku 2019/2020 je upraveno vyhláškou MŠMT, kterou najdete v celém znění na této stránce.