Adaptační kurz: 1. ročník + prima

Adaptační kurz ČRG, září 2019
Adaptační kurz ČRG, září 2019

1. 9. až 2. 9. 2022 / České reálné gymnázium, České Budějovice

5. 9. až 7. 9. 2022 / Ovčín – Plavsko


1. část: 1. 9.–2. 9. 2022

Místo konání: budova Českého reálného gymnázia

První den: cca 1.–2. vyučovací hodina

Druhý den: 1.–4. vyučovací hodina (VÝDEJ UČEBNIC)

Prvotní seznámení s třídním učitelem a spolužáky

Vytvoření školních účtů, výběr šatní skříňky

Seznámení se s budovou školy a školní jídelnou

2. část: 5. 9.–7. 9. 2022

Místo konání: Ovčín, Plavsko

Třídenní pobyt s plnou penzí.

Podrobnější informace – na začátku roku.

Odjezd: v 8:30 z parkoviště naproti Výstavišti

Sraz: 8:15 na parkovišti – naproti Výstavišti – blíže u Kauflandu

Návrat: cca 13:00 tamtéž


Cíle adaptačního programu:

 • seznámení spolužáků,
 • podpora vzájemné komunikace, sdílení odlišných pohledů a zpětných vazeb,
 • podpora schopnosti empatie a vzájemné tolerance,
 • podpora skupinové spolupráce,
 • podpora bezpečné a otevřené atmosféry v kolektivu,
 • rozvoj vlastní sebereflexe,
 • navození skupinové identity, rozvoj koheze skupiny,
 • prevence rizikového chování,
 • osobnostní a sociální výchova,
 • seznámení skupiny,
 • navození vztahu mezi třídou a třídním učitelem,
 • ustanovení pravidel skupiny,
 • nácvik komunikace a spolupráce, řešení společných úkolů,
 • společný zážitek, podpora skupinové identity.

Mgr. Markéta Holá, vedoucí adaptačního kurzu