Zikkurat

rekonstrukce zikkuratu ve městě Ur

Mezi první znaky mezopotámské civilizace patří monumentální architektura, která se projevila stavbou zikkuratů.

Zikkurat byla vysoká stupňovitá věž, většinou na půdorysu čtyřúhelníku, se třemi až sedmi terasami barevně odlišenými a chrámem na vrcholu Ten sloužil ke kultovním účelům a také k astronomickým pozorováním.

Příkladem je zikkurat ve městě Ur, postavený za vlády sumerského krále Ur-Nammu. Je nejlépe dochovanou chrámovou věží v celé Mezopotámii. Zikkurat byl původně obložen vypalovanými cihlami a symbolizoval posvátnou horu – v tomto případě horu měsíčního boha Nanny. Základy mohutné stavby tvořící dominantu města Ur měřily zhruba 65 krát 43 m. Zikkurat prý měl tři patra spojená vnějším schodištěm. A na nejvyšším patře spočíval oltář.

Nejznámějším zikkuratem je však babylonský, který dal vzniknout legendě o zmatení jazyků při stavbě babylonské věže (viz počítačová rekonstrukce na obrázku dole).

 zikkurat v Babyloně

Eliška Roubíčková, kvinta, 26. 9. 2000

literatura: Margaret Oliphantová-Atlas starověkého světa, Encyklopedie Diderot