České reálné gymnázium, s.r.o. - Školní soutěž o nejlepšího studenta

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 17. 1. 2018. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Školní soutěž o nejlepšího studenta

Na konci každého měsíce a na konci každého pololetí jsou všichni studenti ohodnoceni svými vyučujícími.

Do soutěže jsou zahrnuty i průměry studentů na vysvědčení z obou pololetí, absence, mimoškolní aktivity a reprezentace školy. Je hodnoceno i neplnění základních povinností studenta. Přesná pravidla jsou zveřejněna na hlavní nástěnce školy.

Nejlepší studenti jsou každoročně odměněni cenami v hodnotě tisíců korun.

 

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.pero</b>

 

Nejlepší studenti ČRG s.r.o. ve školním roce 2016/2017

Celkový přehled

Nejlepší studenti ČRG s.r.o. ve školním roce 2016 /2017

Nejlepší studenti ČRG s.r.o. ve školním roce 2016 /2017

1. Václav Ludvík / tercie / 142 b.

2. Ema Hrubešová / 1.ročník / 137 b.

3. Rudolf Matoušek / sekunda / 134 b.

4.-5. Agáta Beránková / prima / 125 b.
4.-5. Natálie Voráčková / septima / 125 b.

6. Tereza Fousová / sekunda / 124 b.

7.-8. Lucie Kočová / kvinta / 120 b.
7.-8. Luděk Němec / sexta / 120 b.

9. Kateřina Švehlová / prima / 115 b.

10.-11. Simon Hošek / kvarta / 114 b.
10.-11. Zuzana Žahourková / septima / 114 b.

___

Nejlepší studenti podle tříd

Nejlepší studenti ČRG s.r.o. ve školním roce 2016/2017

prima

Agáta Beránková 125 b.
Kateřina Švehlová 115 b.
Jolana Čvehlová 110 b.

sekunda

Rudolf Matoušek 134 b.
Tereza Fousová 124 b.
Kateřina Ptáčková 112b.

tercie

Václav Ludvík 142 b.
Matylda Chromá 100 b.
Jakub Dušek 93 b.

kvarta

Simon Hošek 114 b.
Matouš Novotný 91 b.
Lucie Fišerová 83 b.

kvinta

Lucie Kočová 120 b.
Kristýna Karásková 99 b.
Jan Novák 80 b..

sexta

Luděk Němec 120 b.
Martina Pešková 86 b.
Magdaléna Bláhová 56 b.

septima

Natálie Voráčková 125 b.
Zuzana Žahourková 114 b.
Lukáš Freudl 88. b

1. ročník

Ema Hrubešová 137 b.
Barbora Kočvarová 79 b.
Denisa Dušková 73 b.

2.ročník

Andrea Fousková 50 b.
Václav Seďa 49 b.
Violetta Dimová 32 b.

3. ročník

Adéla Šandová 52 b.
Klára Kainzová 50 b.
Filip Potiška 46 b.